Відділ освіти Хустської районної державної адміністрації

Робота Команд психоло-педагогічного супроводу

 Відповідно до Наказу МОН №609 від 08.06.2018 року «Пpo затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти» та Наказу директора «Інклюзивно-ресурсного центру№1 Хустської районної ради Закарпатської області» Л.П.Борисевич кожний із фахівців, «ІРЦ №1 Хустської РР» є учасником Команди психолого-педагогічного супроводудитини з особливими освітніми потребами, що навчаються у  інклюзивних класах освітніх закладів району. Засідання Команд психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами відбувалося у ЗНЗ району по  2-3 рази протягом навчального року з метою спільної розробки індивідуальної програми розвитку кожної дитини з ООП та індивідуального навчального плану, психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами протягом всього навчального року.Засідання Команд відбувалося і спільно з фахівцями, «ІРЦ №1 Хустської РР». На протязі 2018-2019 навчального року у всіх 22 закладах загальної середньої освіти і Велятинському ЗДО на засіданнях Команд супроводу побували фахівці інклюзивно-ресурсного центру.

 Засідання Команди психолого-педагогічного супроводу у Поточанському НВК.

Вчитель-логопед О.Рокосовик у інклюзивному класі Велятинської ЗОШ І-ІІІ ст.Жодна дитина цього освтнього закладу не залишається поза увагою педагогів. У школі налічується 4 інклюзивні класи для 6 учнів з особливими потребами. Керівник закладу, заступник директора з навчально-виховної роботи, батьки учнів з ООП контролюють процес та якість надання освітніх послуг.

У Липчанській ЗОШ І-ІІІ ст. під час складання індивідуальної програми розвитку учня інклюзивного класу.

 

Засідання команди психолого-педагогічного супроводу учнів інклюзивних класів Горінчівської ЗОШ І-ІІІ ст.

Педагоги  Нижньоселищенської ЗОШ І-ІІІ ст. успішно здійснюють адаптацію (модифікацію) освітніх програм для дітей з ООП, тобто трансформацію характеру викладення навчального матеріалу шляхом зміни освітніх цілей, змісту або концептуальної складності навчального завдання для кожного конкретного учня ЗЗСО, зокрема, і шляхом спрощення змісту та скорочення матеріалу, інтеграції двох або більше навчальних предметів відповідно до  рекомендацій щодо кількості годин на кожну тему, час, відведений на вивчення всього курсу.

Додаткова підтримка в освітньому процесі – це комплекс додаткових постійних чи тимчасових послуг для осіб з особливими освітніми потребами в освітньому процесі, в тому числі психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових, послуги асистента вчителя, асистента дитини, забезпечення спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку тощо, що відповідають індивідуальним потребам здобувача освіти.

У Велятинському закладі дошкільної освіти створена єдина в районі інклюзивна група, у якій виховується дитина з розладами аутистичного спектру. Вихователі групи, асистент вихователя проводять свої психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові заняття відповідно до висновку ІРЦ про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини з використанням сучасних методик. Система їх психолого-педагогічної корекції з навчання навичкам комунікації дитини з РАС включає такі напрямки: формування базових комунікативних функцій; формування соціоемоціональних навичок; формування діалогових навичок.

Адміністрація та психологічна служба Вишківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 приділяють належну увагу виявленню, вивченню та врахуванню освітніх потреб учнів. У школі створені три інклюзивні класи для 4-х учнів. Мета -  здійснення реалізації права осіб з особливими освітніми потребами на загальну середню освіту, наближену до місця проживання, їх соціалізацію  та інтеграцію в суспільство; наданняїмкорекційно-розвитковихпослуг.

У Ізянській ЗОШ І-ІІІ ст. створено 2 інклюзивні класи, у кожному з них навчається по одному учню з ООП, належним чином здійснюється  комплекс додаткових постійних послуг в освітньому процесі. Розклад психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових занять складається із дотриманням санітарно-гігієнічних вимог до розкладу уроків на підставі індивідуальної програми розвитку та узгоджується з розкладом уроків класу.

Персональний склад Команди психолого-педагогічного супроводу КривськогоНВК затверджено наказом керівника освітнього закладу, в якому здобувають освіту і діти з ООП. Команда супроводу визначає способи адаптації (у разі необхідності модифікації) освітнього середовища, навчальних матеріалів відповідно до потенційних можливостей та з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку дітей  з ООП.

Відповідно до особливостей розвитку дітей  з ООП та згідно  висновку ІРЦ, а також індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (за наявності), результатів психолого-педагогічного вивчення дитини з особливими потребами Команда психолого-педагогічного супроводу Драгівської ЗОШ І-ІІІ ст., Становецької ЗОШ І ст. складає індивідуальну програму розвитку дитини з ООП впродовж 2-х тижнів з моменту початку освітнього процесу.

Надання рекомендацій учасникам освітнього процесу щодо шляхів ефективної інтеграції дитини з ООП в колектив однолітків, формування позитивного мікроклімату в дитячому колективі, подолання особистісних,міжособистісних конфліктів втілюють у життя працівники психологічної служби Данилівського НВК.

Загальне керівництво Командою супроводу дітей з ООП у Золотарівській ЗОШ І-ІІІ ст. покладається на заступника директора з навчально-виховної роботи, який несе відповідальність за виконання покладених на Команду завдань та розподіл функцій між її учасниками.

Робота Команди психолого-педагогічного супроводу Олександрівської ЗОШ I-III ст.

Під час засідання Команди психолого-педагогічного супроводу Монастирецького НВК обов'язково передбачається збір інформації про особливості розвитку кожної  дитини з особливими освітніми потребами, врахування її інтересів, труднощів, освітніх потреб на етапах створення, реалізації та моніторингу виконання індивідуальної програми розвитку, надання методичної підтримки педагогічним працівникам даного закладу освіти з організації інклюзивного навчання та створення належних умов для інтеграції дітей з ООП в освітнє середовище.