Відділ освіти Хустської районної державної адміністрації

Працюємо за оновленою програмою

Працюємо за оновленою програмою

Перед школою сьогодні стоїть серйозне завдання - виховати особистість, здатну до самоосвіти, розвитку, якій властиві якості громадянина, гідного члена правового суспільства. Тому важливим і актуальним у роботі навчальних закладів, кожного вчителя України є формування життєвих компетентностей учнів. Саме це завдання чітко прописано в оновлених програмах з рідних навчальних дисциплін. 
„Роль зарубіжної літератури у формуванні ключових компетентностей відповідно до оновленої програми” – тема „педагогічної майстерні” вчителів зарубіжної літератури, організованої методистом РМК відділу освіти, молоді та спорту Хустської РДА О.Андьол. У своєму виступі методист зазначила, що основна мета школи – виховати особистість, яка володіє сукупністю компетентностей: комунікативною, інформативною, пізнавальною, соціальною, продуктивною, полікультурною, саморозвитку, які виступають як міра здатності людини до діяльності. Саме тому актуальним є розвиток ключових та формування предметних літературних компетентностей на уроках зарубіжної літератури.
Із загальною характеристикою ключових компетентностей, їх формуванням в учнів та особливостями запровадження наскрізних ліній відповідно до оновленої програми на уроках зарубіжної літератури ознайомила педагогів району Попович Т. М., голова творчої групи, вчитель Вишківської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1.
Члени творчої групи розкрили основні напрями формування ключових компетентностей, а саме:
- спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами; спілкування іноземними мовами (Н. Якубець, вчитель Заломської ЗОШ І-ІІ ст.); 
- математична грамотність; інформаційно-цифрова компетентність ( С.Кострець, вчитель Копашнівської ЗОШ І-ІІІ ст.;
- компетентності в природничих науках і технологіях., екологічна грамотність і здорове життя (Г. Голяк, вчитель Золотарівської ЗОШ І- ІІІ ст.);
- уміння вчитися впродовж життя; ініціативність і підприємливість (О. Галай, вчитель Березівської ЗОШ І-ІІІ ст.); 
- соціальна та громадянська компетентності (Х. Поп, вчитель Кічерельської ЗОШ І-ІІ ст.);
- обізнність та здатність до самовираження у сфері культури (О.Бондар,
вчитель Горінчівської ЗОШ І-ІІІ ст.)
Методистом РМК О.Андьол та членами творчої групи були підготовлені рекомендації щодо застосування вчителями зарубіжної літератури методів, прийомів роботи з питань формування компетентностей учнів та особливостей запровадження наскрізних змістових ліній на уроках.
Яким чином формувати компетентності відповідно до оновленої програми на практиці? На це та інші питання спробували дати відповідь учасники флеш-семінару „Формування ключових та предметних компетентностей учнів при вивченні курсу зарубіжної літератури у 5-9 класах”, який відбувся у Кривській ЗОШ І-ІІІ ст. у рамках „педагогічної майстерні”.
Урок у 8 класі „Особливості розвитку китайської лірики епохи династії Тан. Лі Бо „Печаль на яшмовому ганку”, „Сосна біля південної галереї”. Основні теми і мотиви лірики митця”, проведений вчителем Н.Раковці, показав, як саме необхідно формувати у школярів екологічну грамотність і здорове життя, соціальну та громадянську компетентності через запровадження наскрізних ліній «Екологічна безпека й сталий розвиток» та «Громадянська відповідальність». 
Немає межі, коли вчитель на уроці формує одну компетентність, а коли – іншу, це робота кропітка, комплексна й довготривала. Ми можемо і не побачити результату одразу або навіть через рік. Проте думаю, що вчителі готові працювати у цьому напрямку, аби наші діти, вийшовши у великий світ і зіткнувшись із проблемами, намагалися їх розв’язати, подолати, а якщо ні – зуміли пережити їх з меншими втратами; навчилися самостійно і згідно з вимогами суспільства й часу будувати своє життя.

Г. Голяк, 
голова РМО вчителів 
зарубіжної літератури« повернутися до списку новин